Nyt Om Bivirkninger 27. juni 2013

27. juni 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

  • Fordelene ved medicin til acnebehandling (Diane® Mite m.fl.) overstiger fortsat risiciene ved brug inden for indikationen, side 1
  • EMA anbefaler restriktioner i brugen af retigabin (Trobalt®), side 2
  • Thiazider og hyponatriæmi – indberetninger til Region Hovedstadens bivirkningsmanager på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, side 3
  • Bivirkningsindberetninger til Sundhedsstyrelsen om hyponatriæmi ved behandling med thiazider, side 4
  • Akut pankreatitis og hepatitis i forbindelse med behandling med vildagliptin (Galvus®) og linagliptin (Trajenta®) indberettet som mulige bivirkninger, side 5
  • Indberetninger om bivirkninger ved Gardasil® i perioden 2009-2012, side 6
  • Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om forbrug og bivirkninger af immunmodulerende biologiske lægemidle, side 12