Nyt Om Bivirkninger 27. marts 2014

27. marts 2014

Marts måneds udgave af nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger.

Nyt fra EU

Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct® m.fl.), side 2

EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 3

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Fampridin (Fampyra®) og krampeanfald, side 4

Børnevaccinationer og formodede bivirkninger i andet halvår af 2013, side 5