Nyt Om Bivirkninger 29. august 2013

29. august 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

Nyt fra EU

 • Tilfælde af erhvervet hæmofili efter behandling med clopidogrel (Plavix® m.fl.)
 • Ændring af indikation og kontraindikation for panitumumab (Vectibix®)
 • Undersøgelse af medicin, der indeholder zolpidem
 • De europæiske lægemiddelmyndigheder anbefaler afregistrering af medicin, der indeholder ketoconazol til oral brug
 • Nye anbefalinger for brugen af smertestillende medicin, der indeholder diclofenac
 • Brug af plasmasubstitutter, som indeholder hydroxyethylstivelse (HES) til opretholdelse af volumen ved blod- og plasmatab bør indtil videre ikke anvendes til kritisk syge - herunder patienter med sepsis
 • Begrænsning i brugen af codein til smertelindring hos børn
 • Risiko for udvikling af perifer neuropati ved antibiotisk behandling med fluoroquinoloner

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

 • Indberetning om urinretention i forbindelse med behandling med atomoxetin
 • Sundhedsstyrelsens rapport om NSAID'er - en undersøgelse af antal brugere, indberettede formodede bivirkninger og utilsigtede hændelser

Kort nyt

 • Stor interesse for bivirkningsoversigter med data fra danske bivirkningsindberetninger
 • Sundhedsstyrelsen: Information om livmoderhalskræft og HPV-vaccination