Nyt Om Bivirkninger april 2015

30. april 2015

Apriludgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

Nyt fra EU

  • Højdosis behandling med ibuprofen/dexibuprofen kan medføre let øget kardiovaskulær risiko, side 2
  • EU anbefaler yderligere tiltag for at minimere risikoen for osteonekrose i kæben ved brug zoledronsyre og denosumab side 3
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler´, side 4

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Warfarin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran, side 5
  • Clozapin og indberetninger om dødsfald, side 6
  • Skærpet overvågning af Aubagio®, side 9
  • Influenzavaccine og indberetninger om formodede bivirkninger, side 13

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 16
  • Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014, side 16

Link

Nyt Om Bivirkninger april 2015