Nyt om Bivirkninger april 2016

28. april 2016

Nyt fra EU

  • Den europæiske bivirkningskomité (PRAC) har startet en undersøgelse af risikoen for amputationer i forbindelse med canagliflozin-behandling
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

  • Indberetning om hjertestop efter behandling med methylphenidat
  • Influenzavaccine og indberetninger om formodede bivirkninger

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
  • Informationsmateriale til sundhedspersoner og patienter om biologiske og biosimilære lægemidler

Link

Nyt om Bivirkninger april 2016 (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...