Nyt om Bivirkninger april 2016

28. april 2016

Nyt fra EU

  • Den europæiske bivirkningskomité (PRAC) har startet en undersøgelse af risikoen for amputationer i forbindelse med canagliflozin-behandling
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

  • Indberetning om hjertestop efter behandling med methylphenidat
  • Influenzavaccine og indberetninger om formodede bivirkninger

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
  • Informationsmateriale til sundhedspersoner og patienter om biologiske og biosimilære lægemidler

Link

Nyt om Bivirkninger april 2016 (pdf)