Nyt Om Bivirkninger april 2017

27. april 2017

I dette nummer: 

  • Ciprofloxacin og risiko for polyneuropati og senesygdomme
  • Rosuvastatin og risiko for nyrepåvirkning og rhabdomyolyse
  • Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2016
  • Rapport vedrørende forbrug af og bivirkningsindberetninger om udvalgte biologiske lægemidler foreligger nu
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler
  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger

Link

Nyt om Bivirkninger april 2017 (pdf)