Nyt Om Bivirkninger august 2015

27. august 2015

Nyt fra EU

  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Sundhedsstyrelsen har bedt EMA om yderligere at klarlægge sikkerhedsprofilen for HPV-vacciner
  • Dialogmøde om HPV-vaccinen og bivirkninger
  • Clozapin (Leponex m.fl.) og myocarditis
  • Sertidol, ziprazidon, asenapin og palperidon og indberetninger om dødsfald
  • Analyse af brugere og indberettede bivirkninger ved lægemidler med desmopressin

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger

Link

Nyt Om Bivirkninger august 2015

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...