Nyt Om Bivirkninger august 2015

27. august 2015

Nyt fra EU

  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Sundhedsstyrelsen har bedt EMA om yderligere at klarlægge sikkerhedsprofilen for HPV-vacciner
  • Dialogmøde om HPV-vaccinen og bivirkninger
  • Clozapin (Leponex m.fl.) og myocarditis
  • Sertidol, ziprazidon, asenapin og palperidon og indberetninger om dødsfald
  • Analyse af brugere og indberettede bivirkninger ved lægemidler med desmopressin

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger

Link

Nyt Om Bivirkninger august 2015