Nyt om Bivirkninger august 2016

25. august 2016

I dette nummer:

  • Fokus på indberettede bivirkninger ved udvalgte biologiske lægemidler
  • Allopurinol og alvorlige bivirkninger
  • Hormonale nødpræventionsmidler, der indeholder levonorgestrel (Norlevo, Levodonna) og interaktion med leverenzyminducerende medicin
  • Forveksling mellem lægemidlers batchnummer og ATC-kode
  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Link

Nyt om Bivirkninger august 2016 (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...