Nyt om Bivirkninger august 2016

25. august 2016

I dette nummer:

  • Fokus på indberettede bivirkninger ved udvalgte biologiske lægemidler
  • Allopurinol og alvorlige bivirkninger
  • Hormonale nødpræventionsmidler, der indeholder levonorgestrel (Norlevo, Levodonna) og interaktion med leverenzyminducerende medicin
  • Forveksling mellem lægemidlers batchnummer og ATC-kode
  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Link

Nyt om Bivirkninger august 2016 (pdf)