Nyt Om Bivirkninger februar 2015

26. februar 2015

Februarudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt:

Nyt fra EU

  • EMA skærper retningslinjerne for brugen af medicin, der indeholder hydroxyzin (Atarax® m.fl.) for at minimere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, side 2
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 3

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin (Nitrofurantoin DAK) – ny gennemgang og analyse fra Sundhedsstyrelsen, side 4
  • Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat, side 5
  • Sundhedsstyrelsen har fokus på isotretinoin til behandling af acne, side 5
  • Sundhedsstyrelsen har fokus på ADHD-medicin og kardiovaskulære forstyrrelser, side 6
  • Tramadol (Mandolgin® m.fl.) og kramper, side 7
  • Vær opmærksom på patientens nyrefunktion før og under behandling med nonvitamin-K antagonisterne Pradaxa®, Eliquis og Xarelto®, side 8

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 10

Link

Nyt Om Bivirkninger februar 2015