Nyt Om Bivirkninger februar 2016

25. februar 2016

Nyt fra EU

  • SGLT2 (Sodium glucose co-transporter 2) -inhibitorer og udvikling af livstruende atypisk ketoacidose hos patienter med type 2-diabetes
  • Nye anbefalinger til monitorering for at minimere risikoen for PML ved behandling med natalizumab (Tysabri)
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

  • Særligt fokus på indberettede bivirkninger ved biologiske og biosimilære lægemidler
  • Udviklingen i antal unge brugere under 25 år af lægemidler med melatonin i perioden 2007-2015
  • Vær opmærksom på interaktion mellem miconazol og warfarin – nye alvorlige indrapporteringer

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger

Link

Nyt Om Bivirkninger februar 2016