Nyt Om Bivirkninger juni 2014

26. juni 2014

Nyt fra EU

  • Potentielt livstruende utilsigtet eksponering for fentanylplastre (Durogesic® m.fl.), side 2
  • Kombineret brug af medicin med virkning på renin-angiotensinsystemet (RAS) indskrænkes, side 3
  • EU starter vurdering af kardiovaskulære risici ved længerevarende brug af høje doser ibuprofen, side 4
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 5

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Hændelser om fejldosering af fosphenytoin (Pro-Epanutin), side 6
  • Olanzapin depotinjektion (Zypadhera®) og post injektionssyndrom, side 7
  • Børnevaccinationer og bivirkningsindberetninger i første kvartal 2014, side 8

Kort Nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 10