Nyt Om Bivirkninger juni 2014

26. juni 2014

Nyt fra EU

  • Potentielt livstruende utilsigtet eksponering for fentanylplastre (Durogesic® m.fl.), side 2
  • Kombineret brug af medicin med virkning på renin-angiotensinsystemet (RAS) indskrænkes, side 3
  • EU starter vurdering af kardiovaskulære risici ved længerevarende brug af høje doser ibuprofen, side 4
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 5

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Hændelser om fejldosering af fosphenytoin (Pro-Epanutin), side 6
  • Olanzapin depotinjektion (Zypadhera®) og post injektionssyndrom, side 7
  • Børnevaccinationer og bivirkningsindberetninger i første kvartal 2014, side 8

Kort Nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 10

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...