Nyt Om Bivirkninger juni 2015

25. juni 2015
Juniudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

Nyt fra EU

  • SGLT2 (Sodium glucose co-transporter 2) hæmmere og udvikling af atypisk ketoacidose hos patienter med type 2 diabetes, side 2
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 3

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 1. kvartal 2015, side 4
  • Aripiprazol, amisulprid, risperidon og indberetninger om dødsfald, side 16
  • Stadig færre kvinder får 3- og 4.-generations-p-piller, side 21

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 23

Link

Nyt Om Bivirkninger juni 2015