Nyt Om Bivirkninger maj 2014

27. maj 2014

Nyt fra Eu

  • Vurdering af risiko for alvorlige anafylaktiske reaktioner ved behandling med ferumoxytol (Rienso) 
  • Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har påbegyndt en vurdering af fordele og risici ved brug af ivabradin (Corlentor®/Procoralan®) 
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Nalmefen (Selincro®) og psykiatriske bivirkninger 
  • Bivirkingsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen

Kort nyt

  • Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 
  • Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om brugere og bivirkninger af antiepileptika i Danmark