Nyt Om Bivirkninger maj 2015

28. maj 2015
Majudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt:

Nyt fra EU

  • EMA advarer mod at anvende visse typer hepatitis C-lægemidler sammen med amiodaron, side 2
  • EU´s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 3

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Pregabalin og misbrugspotentiale, side 4
  • Blodpropper i hjernen som formodet bivirkning til p-piller hos kvinder med højt BMI, side 5
  • Olanzapin og indberetninger om dødsfald, side 6
  • Indberetninger om substitutionsproblemer og manglende effekt af Methylphenidat ”Sandoz”, side 10

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 12

Link

Nyt Om Bivirkninger maj 2015