Nyt Om Bivirkninger marts 2015

26. marts 2015

Martsudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU, nyt fra Sundhedsstyrelsen og kort nyt.

Nyt fra EU

  • Begrænsninger i anvendelsen af kodein som hostestillende middel til børn
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Quetiapin og indberetninger om dødsfald
  • Tetracycliner og forøget intrakraielt tryk
  • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 4. kvartal 2014

Kort nyt

  • Nylig publiceret artikel om sikkerheden ved brug af paracetamol

Link

Nyt Om Bivirkninger marts 2015