Nyt om Bivirkninger marts 2016

31. marts 2016

Nyt fra EU

 • Inhalerede kortikosteroider og risiko for udvikling af pneumoni hos patienter med KOL
 • Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemfører i øjeblikket en vurdering af gadolinium-holdige kontrastmidler
 • Nye forsigtighedsregler for brug af idelalisib (Zydelig)
 • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

 • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 4. kvartal 2015 
 • Indberetninger om granulomdannelse efter vaccination med aluminiumsadjuverede vacciner
 • Lithiumforgiftning
 • Hypotone infusionsvæsker kan forårsage hyponatriæmi med svære cerebrale symptomer
 • NSAID bør undgås hos patienter med risiko for hjertesygdomme
 • Pregabalin og misbrugspotentiale

Kort nyt

 • Listen over biologiske og biosimilære lægemidler
 • Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2015
 • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
 • Enhedschef og ansvarshavende redaktør takker af

Link

Nyt om Bivirkninger marts 2016 (pdf)