Nyt om Bivirkninger marts 2016

31. marts 2016

Nyt fra EU

 • Inhalerede kortikosteroider og risiko for udvikling af pneumoni hos patienter med KOL
 • Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemfører i øjeblikket en vurdering af gadolinium-holdige kontrastmidler
 • Nye forsigtighedsregler for brug af idelalisib (Zydelig)
 • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

 • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 4. kvartal 2015 
 • Indberetninger om granulomdannelse efter vaccination med aluminiumsadjuverede vacciner
 • Lithiumforgiftning
 • Hypotone infusionsvæsker kan forårsage hyponatriæmi med svære cerebrale symptomer
 • NSAID bør undgås hos patienter med risiko for hjertesygdomme
 • Pregabalin og misbrugspotentiale

Kort nyt

 • Listen over biologiske og biosimilære lægemidler
 • Lægemiddelstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2015
 • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
 • Enhedschef og ansvarshavende redaktør takker af

Link

Nyt om Bivirkninger marts 2016 (pdf)


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...