Nyt Om Bivirkninger november 2015

26. november 2015

Nyt fra EU

  • Foreliggende data peger ikke på en sammenhæng mellem HPV-vaccination og syndromerne POTS og CRPS viser ny gennemgang fra EMA 
  • Alvorlig risiko for for teratogenicitet ved brug af mycophenolat mofetil – ny vejledning om svangerskabsforebyggelse hos kvinder og mænd 
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler.

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

  • 2. analyse af indberetninger om formodede bivirkninger og rappor- terede utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler
  • Clarithromycin og kardiovaskulære risici

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
  • Nyt Om Bivirkninger fylder 6 år

Link

Nyt Om Bivirkninger november 2015 (pdf)