Nyt Om Bivirkninger november 2015

26. november 2015

Nyt fra EU

  • Foreliggende data peger ikke på en sammenhæng mellem HPV-vaccination og syndromerne POTS og CRPS viser ny gennemgang fra EMA 
  • Alvorlig risiko for for teratogenicitet ved brug af mycophenolat mofetil – ny vejledning om svangerskabsforebyggelse hos kvinder og mænd 
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler.

Nyt fra Lægemiddelstyrelsen

  • 2. analyse af indberetninger om formodede bivirkninger og rappor- terede utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler
  • Clarithromycin og kardiovaskulære risici

Kort nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger
  • Nyt Om Bivirkninger fylder 6 år

Link

Nyt Om Bivirkninger november 2015 (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...