Nyt Om Bivirkninger oktober 2014

30. oktober 2014

Nyt fra EU

  • EU’s bivirkningskomité anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af epilepsimedicinen valproat (Deprakine m.fl.) til kvinder og piger, side 2
  • Monitorering af leverfunktionen i forbindelse med behandling med agomelatin (Valdoxan), side 3
  • EU’s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler, side 4

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Ethambutol og påvirkning af synet, side 5
  • Sikkerheden ved botulinumtoksin (Botox® m.fl.) og fillers til kosmetisk behandling, side 6

Kort Nyt

  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger (DHPC’er), side 9
  • Domperidon og nye doseringsanbefalinger – præcisering af DHPC’et, side 9