Nyt Om Bivirkninger september 2014

25. september 2014

Septemberudgaven af Nyt Om Bivirkninger med nyt fra EU og Sundhedsstyrelsen.

Nyt fra EU

  • Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi, side 2
  • Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger, side 4

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Scopoderm®-depotplastre og synsforstyrrelser, side 5
  • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014, side 6

Kort nyt

De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 13