Ændrede kriterier for enkelttilskud til øvrige osteoporosemidler end alendronat

20. februar 2012, Opdateret 22. februar 2012

Klausuleret tilskud til alendronat – til patienter med lavenergifraktur i hofte

Vi har i samarbejde med Medicintilskudsnævnet besluttet at give generelt klausuleret tilskud til lægemidler, der indeholder alendronat med virkning fra den 5. marts 2012.

Tilskuddet er klausuleret til patienter med lavenergifraktur i hofte. For øvrige patienter, der behandles med alendronat, skal lægen søge om enkelttilskud, og de vejledende kriterier for enkelttilskud er ikke ændret for disse patienter.

Alendronat anvendes til behandling af osteoporose (knogleskørhed).

Øvrige lægemidler mod osteoporose

Fra den 5. marts 2012 vil man kun kunne få en bevilling af enkelttilskud til de øvrige lægemidler, der anvendes til behandling af osteoporose, hvis man ikke kan anvende alendronat. Det gælder dog ikke for lægemidlerne Forsteo og Preotact, hvor de vejledende kriterier for enkelttilskud ikke ændres.

Baggrunden for de ændrede kriterier for enkelttilskud er de store prisforskelle mellem de forskellige lægemidler, hvor tilskudsprisen for alendronat er langt den laveste.

Af samme grund vil vi fra den 5. marts 2012 ikke længere bevilge nye enkelttilskud til lægemidlet Fosavance, der indeholder alendronat og D-vitamin.

Hvis man allerede har en bevilling af enkelttilskud til et af de øvrige lægemidler, vil denne fortsat være gældende.

Telefonbevillinger – Kun for læger

På grund af de ændrede kriterier for enkelttilskud vil det fra den 5. marts 2012 kun være muligt for læger, at få bevilget enkelttilskud til en patient på et andet osteoporosemiddel ved telefonopkald til os.

Hvis en patient allerede har en bevilling af enkelttilskud til alendronat, vil lægen kunne ringe og få bevilling til at andet lægemiddel, hvis der er en begrundelse for, hvorfor patienten ikke længere kan anvende alendronat.

Vi vil ved opkaldet vurdere, om begrundelsen er tilstrækkelig til umiddelbart at give enkelttilskud til det ønskede lægemiddel, eller om vi har brug for en ny ansøgning.

Vi vil orientere relevante videnskabelige selskaber samt apotekerne om disse ændringer.

I boksen til højre kan du se Medicintilskudsnævnets indstilling og Lægemiddelstyrelsens afgørelse om alendronat samt de vejledende kriterier for enkelttilskud, som vil gælde fra den 5. marts 2012.