Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A06 (laksantia) og A02AA04 (magnesiumforbindelser)

4. september 2009

Lægemiddelstyrelsen har den 3. september 2009 truffet afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A06 (laksantia) og A02AA04 (magnesiumforbindelser). Lægemidlerne vil fortsat ikke have generelt tilskud.

Fra boksen kan du se brevet med afgørelsen, som Lægemiddelstyrelsen har sendt til de virksomheder, der har markedsføringstilladelse til lægemidler omfattet af afgørelsen.