Afgørelse om generelt klausuleret tilskud til Cialis 5 mg.

4. februar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt klausuleret tilskud til Cialis 5 mg. Lægemidlet får ikke generelt klausuleret tilskud.

Cialis 5 mg indeholder tadalafil og anvendes til behandling af erektiv dysfunktion og tegn og symptomer på benign prostata hyperplasi hos voksne mænd.

Vi vurderer, at der er risiko for, at lægemidlet anvendes som førstevalg, uanset dette efter vores vurdering ikke bør være tilfældet.

Tilskudsstatus for Cialis 5 mg vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Cialis 5 mg.

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Cialis 5 mg.