Afgørelse om generelt tilskud til Dymista

12. marts 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Dymista. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Dymista indeholder en kombination af fluticason og azelastin og anvendes til behandling af sæsonbetinget og vedvarende allergisk rhinitis.

Når behandling med Dymista stilles over for behandling med en kombination af næsespray med antihistamin og binyrebarkhormon som enkeltstoflægemidler, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Dymista vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Dymista

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Dymista