Afgørelse om generelt tilskud til Abilify Maintena

20. januar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Abilify Maintena. Lægemidlet får generelt tilskud.

Abilify Maintena indeholder aripiprazol og anvendes til vedligeholdelsesbehandling af voksne patienter med skizofreni.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Abilify Maintena stilles overfor behandling med andre depotinjektionsvæsker med indhold af et 2. generations antipsykotikum.

Abilify Maintena vil blive medtaget i den igangværende revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Abilify Maintena

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Abilify Maintena