Afgørelse om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro

10. januar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro. Lægemidlet får generelt tilskud.

AirFluSal Forspiro indeholder salmeterol + fluticason og anvendes til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med AirFluSal Forspiro stilles overfor behandling med andre kombinationslægemidler med indhold af langtidsvirkende β2-agonist og inhalationssteroid.

Tilskudsstatus for AirFluSal Forspiro vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Link 

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro.