Afgørelse om generelt tilskud til Anoro

6. juni 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Anoro. Lægemidlet får generelt tilskud.

Anoro indeholder umeclidinium og vilanterol og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Anoro stilles overfor behandling med langtidsvirkende muskarinreceptor-antagonister (LAMA) og langtidsvirkende beta2-agonister (LABA) som kombinationslægemiddel eller hver for sig.

Tilskudsstatus for Anoro vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Anoro

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Anoro