Afgørelse om generelt tilskud til Betmiga

4. februar 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Betmiga. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Betmiga indeholder mirabegron og anvendes til behandling af symptomer ved overaktiv blære-syndrom. Når behandling med Betmiga stilles over for behandling med andre lægemidler med samme anvendelse, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Betmiga vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

 

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Betmiga
Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Betmiga