Afgørelse om generelt tilskud til Brintellix

28. august 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Brintellix. Lægemidlet får generelt klausuleret tilskud.

Brintellix indeholder vortioxetine og anvendes til behandling af moderate til svære depressive episoder hos voksne patienter.

Vi vurderer, at Brintellix opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud, når det ordineres til patienter med depression, hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkeligt eller ikke tolereres.

Tilskudsstatus for Brintellix vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Brintellix

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Brintellix