Afgørelse om generelt tilskud til Buccolam

13. november 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Buccolam. Lægemidlet har hverken fået generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Buccolam er en mundhulevæske, der indeholder midazolam og anvendes til behandling af akutte krampeanfald.

Vi vurderer, at der er nærliggende risiko for misbrug af Buccolam, idet midazolam er et benzodiazepin. Derudover vurderer vi, at når behandling med Buccolam stilles over for behandling med rektalt diazepam, står lægemidlets pris ikke i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Se Medicintilskudsnævnets indstilling og Sundhedsstyrelsens afgørelse:

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Buccolam

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Buccolam