Afgørelse om generelt tilskud til Bufomix Easyhaler

12. maj 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Bufomix Easyhaler. Lægemidlet får generelt tilskud.

Bufomix Easyhaler indeholder formoterol og budesonid og anvendes til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Bufomix Easyhaler stilles overfor behandling med allerede markedsførte kombinationer med indhold af formoterol og budesonid.

Tilskudsstatus for Bufomix Easyhaler vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Bufomix Easyhaler