Afgørelse om generelt tilskud til Daxas

29. april 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Daxas.

Lægemidlet har fået afslag på generelt tilskud.

Daxas indeholder roflumilast og anvendes til behandling af patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at der er nærliggende risiko for, at lægemidlet vil blive anvendt uden for den godkendte indikation.

Derudover vurderer vi, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi, når behandling med Daxas stilles over for behandling med andre lægemidler mod KOL.

Tilskudsstatus for Daxas vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Daxas 

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Daxas