Afgørelse om generelt tilskud til Eklira Genuair

7. september 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Eklira Genuair. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Eklira Genuair indeholder aclidinium og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Når behandling med aclidinium stilles over for behandling med tiotropium , vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Eklira Genuair vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af samtlige lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Eklira Genuair (pdf - 0,03 MB)

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Eklira Genuair (pdf - 0,06 MB)