Afgørelse om generelt tilskud til Eliquis til ny indikation

5. december 2012, Opdateret 6. december 2012

Der er truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Eliquis til en ny indikation.

Eliquis er nu også godkendt til forebyggelse af apopleksi og systemiske emboli hos patienter med atrieflimren og én eller flere risikofaktorer.

Vi finder, at Eliquis også i forhold til den nye indikation opfylder kriterierne for generelt tilskud.

Eliquis har fortsat generelt tilskud med indikationen forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik.

Tilskudsstatus for Eliquis vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Eliquis

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Eliquis