Afgørelse om generelt tilskud til Esmya

19. september 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Esmya. Lægemidlet får generelt tilskud.

Esmya indeholder ulipristal og anvendes til præoperativ behandling af muskelknuder i livmoderen.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med ulipristal stilles over for behandling med GnRH-agonister godkendt til forbehandling af muskelknuder i livmoderen.

Tilskudsstatus for Esmya vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Esmya

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Esmya

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...