Afgørelse om generelt tilskud til Flutiform og Iffeza

6. november 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Flutiform og Iffeza. Lægemidlerne har fået generelt tilskud.

Flutiform og Iffeza indeholder en kombination af fluticason og formoterol og anvendes til behandling af astma. Når behandling med disse lægemidler stilles over for behandling med lignende lægemidler, vurderer vi, at prisen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Flutiform og Iffeza vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Flutiform og Iffeza 

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Flutiform og Iffeza