Afgørelse om generelt tilskud til Forsteo

13. august 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Forsteo. Lægemidlet har hverken fået generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Forsteo anvendes til behandling af knogleskørhed.

Vi vurderer, at behandling med Forsteo kræver særlig undersøgelse og diagnosticering af patienterne.

Derudover vurderer vi, at når behandling med Forsteo stilles over for behandling med andre lægemidler mod knogleskørhed, står lægemidlets pris ikke i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Se Medicintilskudsnævnets indstilling og Sundhedsstyrelsens afgørelse i boksen til højre.