Afgørelse om generelt tilskud til Forxiga

29. november 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Forxiga. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Forxiga indeholde dapagliflozin og anvendes til behandling af voksne med type 2-diabetes. Når behandling med dapagliflozin stilles over for anden tabletbehandling af diabetes, fx DPP-4-hæmmerne, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Forxiga vil blive revurderet i forbindelse med den igangværende revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Forxiga

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Forxiga