Afgørelse om generelt tilskud til Forxiga

29. november 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Forxiga. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Forxiga indeholde dapagliflozin og anvendes til behandling af voksne med type 2-diabetes. Når behandling med dapagliflozin stilles over for anden tabletbehandling af diabetes, fx DPP-4-hæmmerne, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Forxiga vil blive revurderet i forbindelse med den igangværende revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Forxiga

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Forxiga

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...