Afgørelse om generelt tilskud til Fycompa

7. september 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Fycompa. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Fycompa indeholder peramapanel og anvendes som tillægsbehandling af partiel epilepsi.

Når behandling med Fycompa stilles over for behandling med andre lignende lægemidler, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Fycompa vil blive revurderet i forbindelse med nært forestående revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Fycompa (pdf - 0,03 MB) 

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende generelt tilskud til Fycompa (pdf - 0,06 MB)