Afgørelse om generelt tilskud til Ganfort enkeltdosis­­beholder

28. august 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Ganfort enkeltdosisbeholder. Lægemidlet får generelt tilskud.

Ganfort er godkendt til reduktion af det intraokulære tryk hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Når behandling med Ganfort enkeltdosisbeholder stilles over for behandling med øjendråber i enkeltdosisbeholder med indhold af en kombination af prostaglandinanalog og betablokker, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Ganfort bliver revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Ganfort enkeltdosisbeholder