Afgørelse om generelt tilskud til Incresync

8. november 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Incresync. Lægemidlet får ikke generelt tilskud.

Incresync indeholder alogliptin+pioglitazon og anvendes i behandlingen af type 2 diabetes.

Vi vurderer, at der er risiko for, at lægemidlet anvendes som førstevalg, uanset dette efter vores vurdering ikke bør være tilfældet.

Tilskudsstatus for Incresync vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. 

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Incresync