Afgørelse om generelt tilskud til Incruse

16. september 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Incruse. Lægemidlet får generelt tilskud.

Incruse indeholder umeclidinium og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Incruse stilles over for behandling med andre langtidsvirkende muskarinreceptor-antagonister.

Incruse bliver omfattet af den igangværende revurdering af tilskud for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Incruse

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Incruse