Afgørelse om generelt tilskud til Invokana

18. marts 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Invokana. Lægemidlet får generelt tilskud.

Invokana indeholder canagliflozin og anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Invokana stilles overfor behandling med analogen dapagliflozin og visse andre perorale antidiabetika, fx DPP-4 hæmmerne.

Tilskudsstatus for Invokana vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Invokana

Medicinstilskudsnævnets indstilling vedr. Invokana