Afgørelse om generelt tilskud til Jentadueto

14. september 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Jentadueto. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Jentadueto indeholder en kombination af linagliptin og metformin og anvendes til behandling af type 2-diabetes. Når behandling med Jentadueto stilles over for behandling med andre lignende lægemidler, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Jentadueto vil blive revurderet i forbindelse med den igangværende revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Jentadueto (pdf-fil)

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Jentadueto (pdf-fil)