Afgørelse om generelt tilskud til Komboglyze

11. februar 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Komboglyze. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Komboglyze indeholder en kombination af saxagliptin og metformin og anvendes til behandling af type 2-diabetes. Når behandling med Komboglyze stilles over for behandling med andre lignende lægemidler, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Komboglyze vil blive revurderet i forbindelse med den igangværende revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes.

 

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Komboglyze.