Afgørelse om generelt tilskud til Latuda

8. september 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Latuda. Lægemidlet får indtil videre generelt tilskud.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Latuda stilles over for behandling med andre dyrere 2. generations antipsykotika, som alle i dag har generelt tilskud.

Latuda bliver omfattet af den igangværende revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09. 

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Latuda

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Latuda