Afgørelse om generelt tilskud til Lyrica

22. marts 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt klausuleret tilskud til Lyrica.

Lægemidlet har fået afslag på generelt klausuleret tilskud.

Lyrica indeholder pregabalin og anvendes bl.a. til behandling af neuropatiske smerter. Når behandling med Lyrica stilles over for behandling med andre lægemidler mod neuropatiske smerter, vurderer vi, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Lyrica vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Lyrica

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Lyrica