Afgørelse om generelt tilskud til Monopex

18. marts 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Monopex. Lægemidlet får generelt tilskud.

Monopex indeholder dexamethason og anvendes til behandling af inflammatoriske tilstande i øjet.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Monopex enkeltdosisbeholdere stilles overfor behandling med dexamethason i flaske.

Tilskudsstatus for Monopex vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Monopex

Medicinstilskudsnævnets indstilling vedr. Monopex