Afgørelse om generelt tilskud til Nevanac 3 mg/ml

17. juni 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Nevanac. Lægemidlet får generelt tilskud.

Nevanac indeholder nepafenac og anvendes til behandling af smerte og inflammation i øjet i forbindelse med operation for grå stær.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Nevanac 3 mg/ml, der doseres 1 gang daglig, stilles overfor behandling med øjendråber med samme indholdsstof i styrken 1 mg/ml, der doseres 3 gange daglig.

Tilskudsstatus for Nevanac vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Nevanac