Afgørelse om generelt tilskud til Onytec

14. september 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Onytec. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Onytec indeholder ciclopirox og anvendes til behandling af neglesvamp. Når behandling med Onytec stilles over for behandling med et lignende lægemiddel, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Onytec vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af samtlige lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Onytec (pdf-fil)

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Onytec (pdf-fil)