Afgørelse om generelt tilskud til Procoralan

9. oktober 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Procoralan. Lægemidlet har fået generelt klausuleret tilskud fra den 29. oktober 2012.

Det generelle tilskud er klausuleret til:

”Patiener med kronisk hjertesvigt

  • i NYHA klasse II til IV
  • i sinusrytme
  • med systolisk dysfunktion (EF ≤ 35 %)
  • med hvilepuls ≥ 75 slag/min, i kombination med standardbehandling inklusiv betablokker eller når betablokker er kontraindiceret eller ikke tolereres”.

Procoralan indeholder ivabradin og anvendes til behandling af stabil angina pectoris og kronisk hjertesvigt.

Vi finder, at lægemidlets pris kun står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi ved behandling af de patienter, der er omfattet af ovenstående tilskudsklausul. For disse patienter skal lægen skrive ”tilskud” på recepten.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Procoralan

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Procoralan